കെ.എസ്സ്.റ്റി.എ സമരഭടന്മാര്‍ ആലപ്പുഴ ഡി.ഡി ഓഫീസ് ഉപരോധിക്കുന്നു.

alappuzha dc

july 7 demand

july 7 demand

july 7 demand

july 7 demand

july 7 demand

Alappuzha photo3

Alappuzha photo2

Alappuzha photo

Alappuzha

ജൂലൈ 7 അധ്യാപകരുടെ മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയും – ഉദ്ഘാടനം സ: ജി സുധാകരന്‍ MLA

  ജൂലൈ 7 അധ്യാപകരുടെ മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയും -സ: ജി സുധാകരന്‍ MLA ഉദ്ഘാടനെ ചെയ്യും. രാവിലെ 10 ന് DEO ഓഫീസിന് സമീപത്തു നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ജില്ലാ മാര്‍ച്ചിലും തുടര്‍ന്ന് നഗര ചത്വരത്തില്‍ നടക്കുന്ന ധര്‍ണയിലും  മുഴുവന്‍ അധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കുവാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു

District Conference LOGO

[download id=”3″]

DA arrear Order

[download id=”1″]

logo

July 7

N Unnikrishnan പ്രസിഡന്റ്

N Unnikrishnan

D Sudheesh സെക്രട്ടറി

D Sudheesh

ജൂലൈ 7 അധ്യാപക മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയും വിജയിപ്പിക്കുക

ജൂലൈ 7 അധ്യാപക മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയും വിജയിപ്പിക്കുക